Recuperació

Converteix-te en l’alternativa

Completa el cicle de l’Economia Circular dels Residus amb la 4a R

Reduir

Redueix la quantitat d’escombraries que generem, de manera que hi hagi menys matèria primera per tractar

Reutilitzar

Si reutilitzes alguna cosa en lloc de llençar-la, evites que els residus vagin als abocadors

Reciclar

Transforma els materials rebutjats en productes nous per tal d’evitar l’ús de més recursos

Recuperació
(Reciclatge Molecular)

Utilitzant la nostra tecnologia de Recuperació basada en el Reciclatge Molecular, podem recuperar el 92% de la fracció rebuig en 4 etapes

Preparació de la facció rebuig

Tractament dels Residus amb la nostra tecnologia BLUE4 de Reciclatge Molecular.

Tractament del gas y recuperació d’energia.

Recuperació de fins el 92%* de la fracció rebuig

en forma d’energia i sub-productes. El 8% restant en residu inert.

Secció 1. Separació, Preparació i Trituració

Els residus rebuts es tracten mecànicament en un procés personalitzat a cada cas per tal d’assolir els nivells màxims de reciclatge de materials com ferro, alumini, vidre, plàstics, paper, cartró, etc. Després, la fracció rebuig d’aquest procés es converteix en el nou input per a la següent etapa, la nostra tecnologia de reciclatge molecular

Secció 2. Reciclatge Molecular BLUE4

Mitjançant la nostra tecnologia i procés patentats, reduïm fins a un 92%* del volum i recuperem els residus de la fracció rebuig en forma de subproductes d’hidrocarburs, la major part dels quals és gas amb valor energètic. El nostre sistema ha estat provat amb diversos materials orgànics, des de les biomasses (fracció orgànica, serradures, etc.) fins als plàstics (incloent mescles de diferents tipus de plàstics), amb una àmplia experiència en fraccions de rebuig de plantes de reciclatge de residus sòlids urbans.
(*El percentatge de residus recuperats pot arribar al 100%, cosa que hem aconseguit en diversos casos de tractament de residus industrials)

No reciclable

Secció 3. Subproductes i tractament del gas per a la recuperació d’energia

Un cop separats els subproductes i el gas, tots dos passen per un procés de “neteja” que optimitza la recuperació d’energia en funció de les produccions requerides pel client. Els subproductes i el gas obtinguts poden tenir diverses aplicacions. El procés s’ha optimitzat i és extremadament eficient en quant a la demanda de calor. El nostre objectiu és utilitzar l’energia obtinguda a partir d’un model d’economia circular.

Secció 4. Generació d’electricitat i producció de subproductes d’hidrocarburs

El sistema s’adapta completament al tipus de residus que cal tractar, residus que d’altra manera anirien a abocadors o serien incinerats. Aquesta flexibilitat proporciona al client diverses opcions per maximitzar la recuperació d’energia i la recuperació de subproductes del procés. La producció d’electricitat es basarà en microturbines o generadors en funció de la quantitat de residus i de les necessitats del client.